3M Novec 1904 Electronic Grade Coating 11LB/5kg

Giá: Liên hệ
- Được thiết kế để bảo vệ độ ẩm và chống ăn mòn của bảng mạch in và linh kiện điện tử
- Năng lượng bề mặt thấp cho phép các loại dầu bôi trơn, silicones, dung dịch photoresist, vv để xâu chuỗi và thoát nước một cách tự do khỏi bề mặt tráng
- Giúp cung cấp các đặc tính chống thấm và chống ướt chống lại các chất lỏng - nước, hydrocacbon, silicon và photoresists
- Giúp bảo vệ chống lại khí và hơi ăn mòn ngoài chất lỏng
(+84) 222 3848 027

Thông Tin Chi Tiết

3M Novec 1904 Electronic Grade Coating 11LB/5kg

0904 401 682