3M(TM) Novec (TM) 71IPA Engineered Fluid 33LB/15kg

Giá: Liên hệ
- 3M ™ Novec ™ 71IPA  chất lỏng là lý tưởng để làm sạch và tẩy nhờn mỡ.
- 3M ™ Novec ™ 71IPA có hơi yếu liên tục và thành phần chất lỏng ở nhiệt độ sôi của nó. thay thế hoàn hảo cho IPA nơi không dễ cháy.
- Sử dụng trong ngành công nghiệp tảy rửa không bắt cháy
(+84) 222 3848 027

Thông Tin Chi Tiết

3M(TM) Novec (TM) 71IPA Engineered Fluid 33LB/15kg

0904 401 682