Giới thiệu về công nghệ xi mạ PVD

Giới thiệu về công nghệ xi mạ PVD

Công nghệ PVD (Physical Vapor Depotion: Công nghệ lắng đọng hơi vật lý) là các phương pháp xi mạ lắng đọng vật liệu trong môi trường chân không và được sử dụng để sản xuất màng mỏng và các lớp phủ
Đọc tiếp
(+84) 904 401 682