• AF Coating
  • 01
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ kỹ thuật

Vietnamese: Trọng Hội

0904.401.682

Hỗ trợ kỹ thuật

English: Lan Anh

0967.713.195

Hỗ trợ kỹ thuật

Korean: Jason Lim

0904.401.382

Đối tác

Địa chỉ: Lô A1, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Tel: (+84) 222 3848 027 / Fax: (+84) 241 3848 028
Email: tronghoibk@af-coat.com
©MMT 2006 All rights reserved